ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

B L17 - osobní automobil od 17 let

Vše o řidičském průkazu skupiny B L17.
Řízení motorového vozidla ŘO skupiny B, od 17 let, pouze s mentorem. Po dovršení 18 let, jezdí samostatně.
Manuál pro mentory L17.
Vše je zde: autoskolal17.cz

Jaká osoba může být Mentorem?


 • Taková, které bylo uděleno řidičského oprávnění pro skupinu B před více než 10 lety,

 • je posledních 5 let nepřetržitě držitel řidičského oprávnění pro skupinu B,

 • v posledních 5 letech nepozbyla právo k řízení motorového vozidla na
  území České republiky a nebyla ve výkonu správního trestu nebo trestu
  zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel,

 • která nemá zadržený řidičský průkaz,

 • která nemá v bodovém hodnocení zaznamenán žádný bod.

 • Režim L17 se zapíše do Evidenční karty mladého Řidiče i Mentora.

 • Řidič L17 může mít maximálně 4 Mentory.

 • Režim L17 se zapíše do Evidenční karty mladého Řidiče i Mentora.

 • Řidič L17 může mít maximálně 4 Mentory.

Mentor by neměl suplovat kvalifikované učitele autoškol, i proto začínající řidič absolvuje tradiční a kompletní výcvik v autoškole. Doporučujeme Mentorům, aby se aktivně spolupodíleli, na přípravě svých Řidičů L17, již v průběhu samotné autoškoly. Ať již ve formě výběru autoškoly, tak dokonce formou návštěvy, budoucího Mentora v autoškole. Mentor by měl především zastávat roli rádce a zkušené blízké autority (rodiče), přes kterou si k řízení vozidla, mladý řidič vytvoří uvolněnější vztah a pod jehož dohledem, navykne rutině pohybu v provozu a čerstvě získaným pravidlům z autoškoly.