Jak vybrat autoškolu?

Zjistěte si cenu kondiční jízdy ve vybrané autoškole. Vynásobte ji 28 x (tj. počtem předepsaných hodin). Tím získáte náklady na praktické jízdy. U spousty autoškol již nemusíte ani pokračovat dál, neboť tento údaj již sám o sobě převyšuje cenu celé autoškoly a usvědčuje toto zařízení, když ne z podvodu, tak minimálně z klamání zákazníka.

I při nejlevnějším způsobu výuky teorie formou dálkového studia však naskakují další náklady minimálně 500 Kč. Dále je potřeba připočítat náklady na autocvičiště, učebnu, reklamu a ostatní provozní režii – dalších minimálně 1500,- Kč. Součtem získáte skutečně naprosto minimální náklady na výcvik bez zisku!!! Porovnáním, s nabídkovou cenou těchto „autoškol“ si můžete udělat obrázek o tom, v jakém rozsahu Vám bude výcvik s největší pravděpodobností zkrácen. Nebo sice všech 28 hodin strávíte ve vozidle, ale budete každou chvíli stát a poslouchat, že toto nesmíte, protože podle zákona… Nemá se toto náhodou učit na teorii?

Žádná autoškola zadarmo dělat nebude, ostatně Vy také ne. Takže cena odpovídá kvalitě. Chtějte celý výcvik, protože život máte jenom jeden.