První pomoc

Český červený kříž
instruktážní videa zaměřená na první pomoc:
https://www.cervenykriz.eu/cz/ppvidea.aspx