ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

B L17 - osobní automobil od 17 let, vše pro Mentora

Vše o řidičském průkazu skupiny B L17.

Řízení motorového vozidla ŘO skupiny B, od 17 let, pouze s mentorem. Po dovršení 18 let, jezdí samostatně.
Výuka a výcvik (předměty a jejich hodinová dotace) pro žáka B L17, probíhá úplně stejně jako výuka a výcvik B od 18 let.

Jak se připravit na roli mentora? Jak správně vést své dítě - začínajícího řidiče? 
Můžete využít naše dvě služby:
1. Evaluační jízda pro Mentora L17. Je to lektorem řízený rozbor, Vašeho stylu jízdy. 2x30 minut jízdy a 30 minut rozbor. Používáte své vlastní vozidlo.
Kontaktujte nás na telefonu: 606829242, nebo email: stratil@autoskolastratil.cz
2. Kurz defenzivní jízdy: https://www.autoskolastratil.cz/kurz-defenzivni-jizdy-b

Manuál pro mentory L17. Vše je zde: autoskolal17.cz

Jaká osoba může být Mentorem?

 • Taková, které bylo uděleno řidičského oprávnění pro skupinu B před více než 10 lety,
 • je posledních 5 let nepřetržitě držitel řidičského oprávnění pro skupinu B,
 • v posledních 5 letech nepozbyla právo k řízení motorového vozidla na
  území České republiky a nebyla ve výkonu správního trestu nebo trestu
  zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel,
 • která nemá zadržený řidičský průkaz,
 • která nemá v bodovém hodnocení zaznamenán žádný bod.
 • Režim L17 se zapíše do Evidenční karty mladého Řidiče i Mentora.
 • Řidič L17 může mít maximálně 4 Mentory.
 • Režim L17 se zapíše do Evidenční karty mladého Řidiče i Mentora.
 • Řidič L17 může mít maximálně 4 Mentory.

Mentor by neměl suplovat kvalifikované učitele autoškol, i proto začínající řidič absolvuje tradiční a kompletní výcvik v autoškole. Doporučujeme Mentorům, aby se aktivně spolupodíleli, na přípravě svých Řidičů L17, již v průběhu samotné autoškoly. Ať již ve formě výběru autoškoly, tak dokonce formou návštěvy, budoucího Mentora v autoškole. Mentor by měl především zastávat roli rádce a zkušené blízké autority (rodiče), přes kterou si k řízení vozidla, mladý řidič vytvoří uvolněnější vztah a pod jehož dohledem, navykne rutině pohybu v provozu a čerstvě získaným pravidlům z autoškoly.

Jak se připravit na roli mentora?
 Jak správně vést své dítě - začínajícího řidiče? 
Můžete využít naše dvě služby:
Evaluační jízda pro Mentora L17. Je to řízený rozbor Vašeho stylu jízdy. 2x30 minut jízdy a 30 minut rozbor. Používáte své vlastní vozidlo.
nebo můžete absolvovat
Kurz defenzivní jízdy: https://www.autoskolastratil.cz/kurz-defenzivni-jizdy-b