ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Vrácení řidičského průkazu B

VRÁCENÍ ŘIDIČSKÉHO PRŮKAZU pro skupinu "B"

Jsou tři důvody k odebrání řidičského průkazu.
1) soudem udělen: zákaz řízení motorových vozidel, 2) vybodováním: dosažení 12 bodů, 3) ze zdravotních důvodů

Jak získat řidičský průkaz zpět? Vyberte si možnost vrácení ŘP, která se Vás týká. Ke zkoušce Vás připravíme a zprostředkujeme přezkoušení na MÚ Kroměříž, zkušebním komisařem řidičů.

1) ZÁKAZ ŘÍZENÍ

Přezkoušení z odborné způsobilosti musíte absolvovat za účelem vrácení řidičského oprávnění v případě, kdy ode dne právní moci rozsudku nebo rozhodnutí, jímž došlo k uložení trestu nebo sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, uplynul více než jeden rok. (Datum právní moci je uvedeno na rozsudku či rozhodnutí)

Musí se absolvovat cvičné jízdy?
Nemusí, postačuje samotné přezkoušení. Vzhledem k náročnosti přezkoušení, jsou cvičné jízdy nezbytné. Každý řidič má nějaké zlozvyky, které je třeba pro účely zkoušky odstranit.

Kdy se může přezkoušení absolvovat?
Cvičné jízdy a přezkoušení můžete absolvovat až poté, kdy Vám skončil zákaz činnosti. V případě, kdy Vám byl zbytek zákazu po polovině trestu prominut, můžete začít až poté, kdy nabylo příslušné rozhodnutí právní moci !

Co je k tomu potřeba přinést?
- rozsudek soudu nebo rozhodnutí správního orgánu o zákazu činnosti
- v případě prominutí zbytku trestu příslušné rozhodnutí nebo usnesení
- výpis z evidenční karty řidiče z registru řidičů - MÚ (ne starší 30 dnů k datu podání žádosti)
- žádost do autoškoly
- posudek o zdravotní způsobilosti řidiče vydaný praktickým lékařem ( dokládá se v případě, že ode dne nabytí právní moci rozsudku nebo rozhodnutí o uložení sankce
  uplynula doba více než jeden rok).

Dopravně psychologické vyšetření - bude třeba ve chvíli, kdy si již půjdete na příslušný úřad zažádat o vrácení ŘP (tedy až po přezkoušení).

2) 12 BODŮ

Přezkoušení z odborné způsobilosti musíte absolvovat za účelem vrácení řidičského oprávnění po dosažení 12 bodů vždy.

Zdravotní způsobilost se neprokazuje.

Musí se absolvovat cvičné jízdy?
Nemusí, postačuje samotné přezkoušení. Vzhledem k náročnosti přezkoušení, jsou cvičné jízdy nezbytné. Každý řidič má nějaké zlozvyky, které je třeba pro účely zkoušky odstranit.

Kdy se může přezkoušení absolvovat?
Cvičné jízdy a přezkoušení můžete absolvovat již před vypršením 1 roku ode dne pozbytí řidičského oprávnění.
Pozor! O vrácení můžete požádat až po uplynutí 1 roku ode dne pozbytí řidičského oprávnění a doklad o přezkoušení nesmí být starší 30 dní !
(V praxi tedy doporučujeme provést přezkoušení nejdříve 1 měsíc před uplynutím 1 roku ode dne pozbytí řidičského oprávnění.)

Co je k tomu potřeba přinést?
- oznámení o dosažení 12 bodů
- výpis z evidenční karty řidiče z registru řidičů - MÚ (ne starší 30 dnů k datu podání žádosti)
- posudek o zdravotní způsobilosti
- žádost do autoškoly

Dopravně psychologické vyšetření - bude třeba ve chvíli, kdy si již půjdete na příslušný úřad zažádat o vrácení ŘP (tedy až po přezkoušení).

3) ZDRAVOTNÍ DŮVODY

Přezkoušení z odborné způsobilosti musíte absolvovat za účelem vrácení řidičského oprávnění v případě, kdy od právní moci rozhodnutí o odnětí řidičského oprávnění pro ztrátu zdravotní způsobilosti uplynuly více než tři roky.

Musí se absolvovat cvičné jízdy ?
Nemusí, postačuje samotné přezkoušení. Vzhledem k náročnosti přezkoušení, jsou cvičné jízdy nezbytné. Každý řidič má nějaké zlozvyky, které je třeba pro účely zkoušky odstranit.

Kdy  se může přezkoušení absolvovat ?
Cvičné jízdy a přezkoušení můžete absolvovat po doložení zdravotní způsobilosti.

Co je k tomu potřeba přinést ?
- výpis z evidenční karty řidiče z registru řidičů - MÚ (ne starší 30 dnů k datu podání žádosti)
- žádost do autoškoly
- posudek o zdravotní způsobilosti

Dopravně psychologické vyšetření - bude třeba ve chvíli, kdy si již půjdete na příslušný úřad zažádat o vrácení ŘP (tedy až po přezkoušení).

Opakování přezkoušení, opravná zkouška

Lze pouze jedna opravná zkouška. Pokud některou část zkoušky neuděláte ani napodruhé, musíte absolvovat nový výcvik v autoškole.