Trenažery

Jako jediní v regionu Kroměříž, Holešov, Kojetín používáme virtuální jízdní simulátory:autotrenažér a motocyklový trenažér / obraz ve virtuální realitě simulátory umožňují:

  • Začátek bez stresu, že něco nabouráte.
  • Nácvik rizikových situací, vyhnout se nečekané překážce, okamžité brutální brzdění atd. - vždy se změří Vaše reakce a ukáže se časový průběh, jak jste krizi řešili.
  • Absolvujete jízdu na různém povrchu: suchý a mokrý asfalt, štěrk, jízda v noci, v mlze, na ledu.
  • Naučíte se, jak zvládnout smyk. Poznáte, jaké jsou rozdíly v brzdné dráze a mezi těmito povrchy.

Toto na žádném cvičišti nenacvičíte. Pouze na autodromu s kluznou (vodní) plochou a ten v Kroměříži není.

Výuku provádíme použitím PC + dataprojektoru + speciálního výukového programu.

MOTOTRENAŽER

S ohledem na základní principy bezpečnosti, jako jedné z nejdůležitějších výzev, Honda vždy aktivně propagovala bezpečný jízdní výcvik.

Jízdní trenažér byl vyvinut jako instrument pro zvýšení povědomí o bezpečnosti na základě vědomostí získaných během vývoje jízdního trenažéru. Toto výcvikové zařízení umožňuje reprodukovat různorodé simulované situace na silnici realistickým způsobem, a tak umožnit zažít virtuální nebezpečné situace. Skrze opakované prohlížení kroků vedoucích k nehodě nebo ostatním nebezpečným situacím z různorodých úhlů prostřednictvím vlastní účasti, může zákazník prohloubit svoje porozumění bezpečnosti. Jako výcvikový instrument pro redukci rizika, toto zařízení může být lehce využito jak nezkušenými adepty, tak těmi, kdo mají hojné jízdní zkušenosti. Doufáme, že přispějeme k dopravní bezpečnosti tím, že umožníme velkému množství zákazníků výcvik na jízdním trenažéru. Tento jízdní trenažér je schválen Ministerstvem dopravy jako trenažér třetí skupiny dle odstavce b) přílohy č. 4 k zákonu č. 247/2000Sb. Tímto trenažérem lze tedy nahradit 40% 1. etapy výcviku, 10% 2. etapy výcviku a 10% 3. etapy výcviku.

Ukázka trenažeru

AUTOTRENAŽER

Tento typ trenažeru se vyráběl v letech 1997 až 1999 a navazuje na trenažery typu AT 70, AT 75, AT 80. Stínová projekce byla nahrazena videoprojektorem s využitím obrazu typu virtuální realita. Toto prostředí obsluhoval vizualizér Superscape.

Ukázka trenažeru Ukázka trenažeru Ukázka trenažeru