ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Školení začínajících řidičů B

Školení začínajících řidičů – „Řidičský průkaz na zkoušku“

Toto ustanovení se týká všech začínajících řidičů a není rozhodující, v jakém věku osoba řidičské oprávnění získá.

Řidič, který ve lhůtě 2 let ode dne udělení řidičského oprávnění spáchá přestupek nebo trestný čin, za který mu bylo v registru řidičů zaznamenáno 6 bodů, je povinen absolvovat dopravně psychologický pohovor a školení začínajících řidičů.
Jinak řečeno: Pokud začínajícímu řidiči nebyl uložen zákaz činnosti, ale dopustil se přestupku nebo trestného činu, za který mu bylo v bodovém hodnocení zapsáno 6 bodů, neztrácí možnost řídit motorová vozidla, ale běží mu 3 měsíční lhůta, ve které musí dopravně psychologický pohovor a školení začínajících řidičů absolvovat. 

Předmětem dopravně psychologického pohovoru je získání a prohloubení znalostí o nejčastějších příčinách dopravních nehod a jejich předcházení a o prevenci a řešení mimořádných situací v provozu na pozemních komunikacích.

Školení začínajících řidičů upravuje zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a provádí provozovatel autoškoly. Školení je složeno z výuky a výcviku. Předmětem výuky v rozsahu 1 vyučovací hodiny je získání a prohloubení znalostí teorie řízení a zásad bezpečné a defenzivní jízdy. Předmětem výcviku je praktická jízda pod dohledem učitele. Výcvik probíhá v rozsahu 3 vyučovacích hodin. Na výcvik navazuje vyhodnocení chování řidiče při výcviku, které provádí učitel výuky a výcviku v rozsahu 1 vyučovací hodiny. O absolvování školení začínajících řidičů vydá provozovatel autoškoly potvrzení.