ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Kurz defenzivní jízdy B

Kurz defenzivní jízdy

Cílem kurzu je identifikovat zlozvyky každého řidiče a změnit je na správné návyky. Naučit řidiče jezdit tak, aby uměli dobře číst provoz a vyhýbat se chybám jiných, aby jezdili plynule, bez stresu a hlavně bezpečněji. 

Kurz probíhá v běžném silničním provozu.
Kurz defenzivní jízdy, je pro širokou řidičskou veřejnost, či řidiče firemních vozidel. Lze ho brát i jako vzdělávací nadstavbu, po školelení řidiičů referenstských vozidel.

Benefity kurzů defenzivní jízdy:
Snížení rizika dopravní nehody.
Snížení spotřeby pohonných látek.
Snížení nákladů na údržbu vozidla.
Snížení pojistných nákladů.
Snížení stresu a úzkosti při řízení vozidla.

Průběh kurzu:
Kurz je jednodenní. Obsahuje teoretickou část - 2x45 minut a praktickou část - jízdu 2x30 minut.
Teoretická část je pro všechny účastníky kurzu společná. Probíhá v učebně a seznámíte se s problematikou defenzivní jízdy.
Praktická část je individuální a ve vozidle bude řidič/ka s lektorem. Probíhá v běžném silničním provozu. Řidič/ka používá své vlastní vozidlo, na které je zvyklý/á. 

Základní principy defenzivní jízdy:
1. Jezděte tak, abyste se nedostali vy ani vámi řízené vozidlo až k limitu svých možností!
2. Vždy pozorně sledujte vozovku a její nejbližší okolí!
3. Snažte se předvídat chování ostatních účastníků silničního provozu!
4. Každý jízdní úkon provádějte až po pečlivém vyhodnocení situace!
5. Své úmysly dávejte najevo zřetelně a včas!
6. Nejezděte rychle tam, kam nevidíte!
7. Zachovávejte dostatečný odstup!
8. Při plánování jízdy počítejte s dostatečnou časovou rezervou!
9. Buďte připraveni ustoupit druhým, i když pravidla hovoří ve váš prospěch!
10. Počítejte s chybami ostatních účastníků silničního provozu!