ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Dopravní výchova

Firma Dopravní edukace s.r.o.,
se zaměřuje na vzdělávání v silniční dopravě, pro všechny věkové kategorie. Provádí dopravní výchovu, pro žáky mateřských, základních a středních škol. Pořádá dopravní přednášky pro seniory.
Stěžejní je dopravní výchova, pro žáky čtvrtých tříd ZŠ. Tato je prováděna v areálu Dětského dopravního hřiště v Kroměříži, který provozuje Oblastní spolek Českého červeného kříže Kroměříž. Dopravní výchovu učí lektoři s akreditací MD ČR - Besip.
Skládá se ze tří bloků.
První PODZIM, žáci přijedou na výuku do DDH. Mají dvě vyučovací hodiny teorie a dvě hodiny jízdy.
Druhý blok ZIMA, náš lektor jede do školy k žákům. Pokračuje se dvěmi hodinami teorie. 
Třetí JARO, žáci jedou opět do DDH a skládají zkoušky. Test z pravidel silničního provozu a zkouška z jízdy podle pravidel.
Výstupem je "cyklistický průkaz".